Investice

Sběrná místa a kontajnery

1       Cíle a ambice projektového záměru Cílem obce je zlepšení systému pro oddělený sběr komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu a celkové zkvalitnění odpadového hospodářství ve spádové oblasti. Tímto

Zobrazit více »

Přístavba školy Nemojov

PŘÍSTAVBA BUDOVY ZŠ V NEMOJOVĚ čp. 101 Název projektu:              Přístavba budovy ZŠ v Nemojově č.p. 101 Registrační číslo:             CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003707 Základní škola je malotřídní základní školou se 3 třídami, s 5

Zobrazit více »