Místní poplatky

V obci Nemojov vybíráme tyto místní poplatky:

1/ Místní poplatek ze psů – splatný jednorázově nejpozději do konce února 

výše poplatku:  100,- Kč za prvního psa

300,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož majitele

Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.

podrobnosti (úlevy, osvobození….) viz. Obecně závazná vyhláška č.1_2012 o místním poplatku ze psů

2/ Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

    – splatný jednorázově

výše poplatku za nemovitost – 60 litrová popelnice – svoz 1 x za 14 dní …………1 560,- Kč

                                                             – 120 litrová popelnice – svoz 1x za 14 dní……….3 120,- Kč

120,- Kč / rekreační objekt


Poplatek je možno uhradit hotově na obecním úřadě v úředních hodinách  nebo na bankovní účet u KB číslo 96 206 01 / 0100 – jako variabilní symbol uveďte vaše číslo popisné, do zprávy pro příjemce uveďte druh poplatku

Svozové dny směsného komunálního odpadu obce Nemojov pro rok 2023:

 

měsíc

datum svozuSvoz 1 x měsíčně

srpen

9.8.

23.8.

 

září

6.9.

20.9.

 

říjen

4.10.

18.10.

 

listopad

1.11.

15.11.

29.11.

prosinec

13.12.

27.12.