Místní poplatky

V obci Nemojov vybíráme tyto místní poplatky:

1/ Místní poplatek ze psů – splatný jednorázově nejpozději do konce února 

výše poplatku:  100,- Kč za prvního psa

300,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož majitele

Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.

podrobnosti (úlevy, osvobození….) viz. Obecně závazná vyhláška č.3/2023 o místním poplatku ze psů

2/ Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

    – splatný jednorázově

výše poplatku za nemovitost  – 60 litrová popelnice – svoz 1 x za 14 dní …………1 560,- Kč

                                                             – 120 litrová popelnice – svoz 1x za 14 dní……….3 120,- Kč

120,- Kč / rekreační objekt


Poplatek je možno uhradit hotově na obecním úřadě v úředních hodinách  nebo na bankovní účet u KB číslo 96 206 01 / 0100 – jako variabilní symbol uveďte vaše číslo popisné, do zprávy pro příjemce uveďte druh poplatku

Svozové dny směsného komunálního odpadu obce Nemojov pro rok 2024:

 Svoz popelnic každou sudou středu: 10.1.,24.1.,7.2.,21.2.,6.3.,20.3.,3.4.,17.4.,1.5.,15.5.,29.5.,12.6.,26.6.,10.7.,24.7.,7.8.,21.8.,4.9.,

18.9.,2.10.,16.10.,30.10.,13.11.,27.11.,11.12.,25.12.

Svoz pytlů s tříděným odpadem každé sudé pondělí:

8.1.,22.1.,5.2.,19.2.,4.3.,18.3.,1.4.,15.4.,29.4.,13.5.,27.5.,10.6.,24.6,8.7.,22.7.,5.8.,19.8.,2.9.,

16.9.,30.9,14.10.,28.10.,11.11.,25.11.,9.12.,23.12