Povinné informace

 1. Název ⇒ Obec Nemojov
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
  1. Kontaktní poštovní adresa ⇒ Dolní Nemojov 13, 54461 Nemojov
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu ⇒ Dolní Nemojov 13, 54461 Nemojov
  3. Úřední hodiny ⇒ pondělí: 8 – 12, 14 – 17 a středa: 8 – 12, 14 – 17
  4. Telefonní čísla ⇒ pevná linka: 499 397 534, mobil 734 476 994
  5. Čísla faxu
  6. Adresa internetové stránky ⇒ www.nemojov.com
  7. Adresa e-podatelny ⇒ podatelna@nemojov.com
  8. Další elektronické adresy ⇒ info@nemojov.com
 5. Případné platby lze poukázat ⇒ poplatky na účet 96 206 01/ 0100vodné a stočné na účet 115 – 590 281 0267/ 0100 nebo hotově na adrese úřadu Dolní Nemojov 13, 54461 Nemojov v úředních hodinách
 6. IČ ⇒ 00278165
 7. DIČ ⇒ CZ00278165
 8. Dokumenty
  1. Seznamy hlavních dokumentů ⇒ https://nemojov.com/obecni-urad/vyhlasky-smernice/
  2. Rozpočet ⇒ https://nemojov.com/obecni-urad/rozpocet-obce/
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře
 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
 14. Předpisy
  1. Nejdůležitější používané předpisy
  2. Vydané právní předpisy
 15. Úhrady za poskytování informací
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 16. Licenční smlouvy
  1. Vzory licenčních smluv
  2. Výhradní licence
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  1. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za 2017