Sportovní hřiště v obci Nemojov

Název akce: Sportovní hřiště v obci Nemojov

Zhotovitel: StavoSport s.r.o., Přehradní 233, 763 16 Fryšták

Realizace projektu: 2. 5. 2018 – 31. 7. 2018

Jedná se o dětské hřiště v Dolní Nemojově za obecním úřadem a ve Starobuckém Debrném za kostelem

Cena díla: 1 603 424 + DPH

Poskytovatel dotace:

  • Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

program 11781 Podpora rozvoje regionů,

Identifikační číslo: 117D815006469

Výše dotace: 1 372 000,-

Předmětem této žádosti byla obnova sportovního hřiště uprostřed obce v blízkosti lesa.

Sportovní hřiště v Nemojově bylo velmi zastaralé a z větší části nevyhovující. Pro neustálý nárůst dětí v obci bylo zařízení nedostačující. Hřiště bylo využíváno téměř každý den a s jednou herní plochou nemohlo uspokojit poptávku. Nové vybudované sportoviště, vzdálené od ZŠ pouze 300 m, je atraktivní jak pro žáky při výuce tělesné výchovy, tak pro sportovní činnost ostatních obyvatel. Možnost smysluplného trávení volného času v blízkosti bydliště ocení z důvodu bezpečnosti dětí především jejich rodiče. Moderní sportovní hřiště podporují také zdravý životní styl a vedení dětí k radosti z pohybu.

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou děti žijící v obci Nemojov, děti navštěvující zdejší mateřskou a základní školu.

Sportovní aktivity jsou významným prvkem ve volnočasových aktivitách dětí a mládeže a plní i funkci prevence kriminality, užívání drog a dalších sociálně patologických jevů.

Neopomenutelný je také význam volnočasových aktivit v oblasti cestovního ruchu.

Volnočasové vyžití je v dnešní době velmi důležité nejen pro místní obyvatele, děti a dospívající mládež, ale i pro návštěvníky obce. Obec usiluje o udržení obyvatelstva a zajištění takových podmínek, aby odliv obyvatel vůbec nenastal.

Nyní je průměrná roční návštěvnost přes 850hodin + jednotlivé akce jako nohejbalové turnaje atd…