Oficiální web obce

Nemojov

Obec Nemojov leží 7 km od Dvora Králové nad Labem. V současnosti má obec přes 800 obyvatel, přičemž za posledních 12 let se počet obyvatel zvýšil o zhruba 200, což procentuelně představuje jeden z největší přírůstků obyvatel v celém Královéhradeckém kraji (zdroj čsú). V roce 1997 byla obec Nemojov zvolena vesnicí roku Královéhradeckého kraje.

Přehled investičních akcí

Nejnovější aktuality​

Nadcházející události

Historie obce Nemojov

HISTORIE

První zmínka o Nemojově je z roku 1528. Trutnovský kronikář Simon Huttel zaznamenal:

„Léta Páně 1528 dne 8. února v úterý před Valentinem byl sepsán výtah z trutnovské manské knihy u Dvorských desk v Praze, co se týká statečku N e m o j o v i c e , ležícího u Království a patřícího Petrovi Boreckému, což bylo zapsáno v české řeči. “