Oficiální web obce

Nemojov

Obec Nemojov leží 7 km od Dvora Králové nad Labem. V současnosti má obec přes 730 obyvatel, přičemž za posledních 12 let se počet obyvatel zvýšil o zhruba 200, což procentuelně představuje jeden z největší přírůstků obyvatel v celém Královéhradeckém kraji (zdroj čsú). V roce 1997 byla obec Nemojov zvolena vesnicí roku Královéhradeckého kraje.

Přehled investičních akcí

Sběrná místa a kontajnery

1       Cíle a ambice projektového záměru Cílem obce je zlepšení systému pro oddělený sběr komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu a celkové zkvalitnění odpadového hospodářství ve spádové oblasti. Tímto

Zobrazit více »

Přístavba školy Nemojov

PŘÍSTAVBA BUDOVY ZŠ V NEMOJOVĚ čp. 101 Název projektu:              Přístavba budovy ZŠ v Nemojově č.p. 101 Registrační číslo:             CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003707 Základní škola je malotřídní základní školou se 3 třídami, s 5

Zobrazit více »

Nejnovější aktuality​

Nadcházející události

Historie obce Nemojov

HISTORIE

První zmínka o Nemojově je z roku 1528. Trutnovský kronikář Simon Huttel zaznamenal:

„Léta Páně 1528 dne 8. února v úterý před Valentinem byl sepsán výtah z trutnovské manské knihy u Dvorských desk v Praze, co se týká statečku N e m o j o v i c e , ležícího u Království a patřícího Petrovi Boreckému, což bylo zapsáno v české řeči. “