Snížení energetické náročnosti VO Nemojov – EFEKT 2019

Název akce: Snížení energetické náročnosti VO Nemojov – EFEKT 2019

Zhotovitel: Luděk Kunc – ELEKTROMONT KVH, V uličce 45, 552 11 Velichovky

Realizace projektu: 1. 7. 2019 – 30. 11. 2019


cena díla dle SoD 3 956 809 + DPH

Dodatek č.1 – prodloužení termínu kvůli koordinaci se zhotovitelem NN v obci Nemojov

Poskytovatel dotace:

  • MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Program: Statní program na podporu úspor energie za období 2017-2021, program EFEKT 2 pro rok 2019

Číslo rozhodnutí: 122D221009256

Výše dotace: 1 372 000,-

  • Královéhradecký kraj , Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Program obnovy venkova

Smlouva č. 18POVU1-0139

Výše dotace: 1 016 800,-

Stručný popis projektu:

V obci došlo k výměně zastaralých prvků soustavy veřejného osvětlení, zejména nehospodárných svítidel se zastaralou technologií. Došlo zde k překryvu více dotačních titulů a jedná se o rozsáhlejší realizaci – veškeré činnosti a dodávky týkající se programu EFEKT a ostatních dotačních titulů jsou řádně odděleny.

Termíny:

Termín zahájení projektu:                                                                                                                   r. 2018
Termín ukončení projektu dle skutečnosti:                                                                                    25.11.2020      

Parametry projektu:

Počet vyměněných svítidel dle Rozhodnutí (viz parametry):                        159ks + 44ks doplnění
Počet vyměněných svítidel dle skutečnosti k datu ukončení projektu:      159ks + 44ks doplněno

Počet doplňovaných svítidel třídy M do 2700K včetně:                                 17
Počet doplňovaných svítidel třídy P do 2700K včetně:                                  27
Počet vyměňovaných svítidel třídy M do 2700K včetně:                               43
Počet vyměňovaných svítidel třídy P do 2700K včetně:                                 116