Předmětem zakázky je zejména dodávka a montáž nových LED svítidel a napájejcích rozvaděčů v celé obci (podpořeno z
programu MPO EEFEKT 2019 – AKTIVITA 1.A). V části obce budou rovněž v rámci této zakázky měněny sloupy a zemní kabelové
trasy dle projektové dokumentace s označením ETAPA I (tato část bude podpořena z programu POV KHK 2018), což bylo
vyvoláno plánovanou přeložkou nadzemního vedení ČEZu do země. Současně musí být realizace zakázky koordinována s
výstavbou nového chodníku, v rámci kterého budou rovněž připraveny nové sloupy (které nejsou součástí této zakázky)pro nová
LED svítidla (která jsou součástí této zakázky). Situační výkresy, specifikace materiálů a položkový rozpočet jsou v přílohách této
ZD. Kompletní dokumentace budou předány vítěznému uchazeči, jsou k nahlédnutí na OÚ.

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VO NEMOJOV

 

Přidat komentář

Vaše jméno, e-mail a web, nejsou povinnými údaji.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Odstranit zprávuOdeslat