GDPR

Správce osobních údajů – Obec Nemojov, IČ: 00 278 165, Dolní Nemojov 13, 544 61  Nemojov

Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách obce Nemojov

Tyto zásady se vztahují na dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných obcí Nemojov. Obec Nemojov nepřebírá odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Obec Nemojov plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas. Pro účely statistického hodnocení návštěvnosti webových stránek jsou sledovány IP adresy, z nichž uživatelé na tyto stránky přistupují, URL adresy, ze kterých uživatelé na naše stránky přistupují, dále informace o použitém webovém prohlížeči a jeho verzi, operačním systému a jeho verzi, rozlišení obrazovky, barevný režim obrazovky, verze technologie Flash, podpora jazyka Java. Údaje jsou archivovány po dobu 30 dnů a poté jsou likvidovány.

Obec neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu, elektronických žádostí nebo při použití webových formulářů, z kterých je patrný účel použití Vámi uvedených osobních údajů. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek obci Nemojov, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a obec ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.
Při zpracování osobních údajů obec dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

 Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO – Data Protection Officer) – 

Ing. Martina Krystová

Tel. 607 342 830

e-mail: poverenec@sohl.cz

Informace o zpracování_osobních údajů_dle čl.13 a čl.14_obec Nemojov

GDPR – obecné nařízení (Úřad pro ochranu osobních údajů)

Doplnění informací o GDPR (Ministerstvo vnitra)

Informovaný souhlas 2018 SMS InfoKanál