Kanalizace II etapa – stoka A3 a A3-7

Název akce: Nemojov – kanalizace a ČOV 2.etapa – 1.čast stoka A3 a stoka A3-7

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Zelená louka, 533 53 Pardubice

Cena dle SoD: 5 794 113 + DPH

SoD – Dodatek č. 1: 1 216 940 + DPH

Cena celkem 7 011 053 Kč

Kanalizace DN250:

celková délka 1210 m, stoka A3 – 875 m, stoka A3-7 – 335 m

Realizace projektu: 24. 9. 2015 – 30. 6. 2016

Poskytovatel dotace:

  • Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 11000 Praha 1

Dotační titul: 129D25 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací

Identifikační číslo EDS: 129D253003115

Výše dotace: 3 076 000,- (3 076 000 – 2015)

  • Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Smlouva č. ES06404

Výše dotace: 600 000,- (269830,26 – 2015; 330 169,74 – 2016)