Rozšíření veřejného osvětlení v obci Nemojov (etapa 3, 4, 5)

Název akce: Rozšíření veřejného osvětlení v obci Nemojov (etapa 3, 4, 5)

Zhotovitel: Luděk Kunc – ELEKTROMONT KVH, V uličce 45, 552 11 Velichovky

Realizace projektu: 28. 6. 2021 – 30. 11. 2021


cena díla dle SoD 2 196 116 + DPH

Dodatek č.1 – prodloužení termínu kvůli dodávce svítdel – pandemie COVID – 19 na 31. 1. 2022

Poskytovatel dotace:

  • Královéhradecký kraj , Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Program obnovy venkova, umístit logo kraje

Smlouva č. 20POVU1-0168

Výše dotace: 900 000,-

Stručný popis projektu:

V obci došlo k rozšíření veřejného osvětlení na hlavních silnicích II a III třídy, kde vznikly po instalaci nového osvětlení výrazně tmavá místa. Jednalo se o doplnění 16ti světlených bodů při příjezdu od obce Nemojova od Dvora Králové (6ks). Dále 5ks světlených míst při odbočce na Vítěznou a Starobucké Debrné. Poslední úsek bylo 6 svítidel pod cedulí Starobucké Debrné, k.ú. Horní Nemojov.

Instalací těchto svítidel došlo k úplnému osvětlení hlavních komunikací II a III třídy v obci Nemojov. Poslední špatně osvětlený úsek se nachází na konci Starobuckého Debrného – 450m.

Termíny:

Termín zahájení projektu:                                                                                                                   28. 6. 2021
Termín ukončení projektu dle skutečnosti:                                                                                    31. 1. 2022