Sport v obci

Rozvrh školní tělocvičny

Vlastní provoz tělocvičny je řešen na základě zpracovaného „Rozvrhu hodin tělocvičny ZŠ“. Tento rozvrh hodin je závazný pro všechny uživatele tělocvičny, vytváří ho ředitelka školy a tato si vyhrazuje právo změn
v tomto harmonogramu. Pronájem tělocvičny je zpoplatněn pro skupiny osob, které si sjednají pronájem na základě písemné smlouvy. Cena za pronájem 150,- Kč na hodinu.  Placení za užívání se netýká žáků školy a to     
i v případě, že se účastní činnosti pro ně zřízených kroužků a spolků, které organizuje či spoluorganizuje škola nebo jiné subjekty (např. fotbalový klub, sokol, dramatický kroužek apod.).

V případě zájmu kontaktujte paní ředitelku Mgr. Veroniku Dulínkovou, tel: 604 213 558

Stolní tenis pro veřejnost

Stůl pro stolní tenis na čerstvém vzduchu je pro občany k dispozici nepřetržitě.

Je umístěn za budovou obecního úřadu vedle dětského hřiště.

Pálky a míčky nutno donést vlastní.

Tenisové kurty

V sezoně (cca květen až říjen) jsou v provozu tenisové kurty.

Poplatek za pronájem činí:

  • 60 Kč / 1 hod. pro místní občany
  • 90 Kč / 1 hod. pro přespolní

Klíče od kurtů a od domku, ve kterém je uložena síť a příslušenství, jsou k dispozici u paní Járy Malé v č. p. 32, Dolní Nemojov (ulice pod školou) mob.604 603 597.

Pro zjednodušení účtování poplatků za pronájem kurtů se při půjčení klíče odevzdá kupon v hodnotě 60 Kč nebo 30 Kč. Kupony je možno předem zakoupit na obecním úřadě v libovolném množství.

Případně lze pronájem uhradit přímo u paní Malé v domě č.p. 32.

Fotbalové hřiště

Fotbalové hřiště je ve správě obce.
1. FC Nemojov – https://nemojov.webnode.cz/o-nas/