III/29931 Nemojov – Starobucké Debrné

Název akce: III/29931 Nemojov – Starobucké Debrné

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Realizace projektu: 1. 8. 2022 – 31. 5. 2023


cena díla dle SoD 8 806 380 vč DPH

Poskytovatel dotace:

Statní fond dopravní infrastruktury –

ISPROFOND 5527510217

Výše dotace: 5 690 702,00 – 2022 – 2023

Stručný popis projektu:

Po výstavbě kanalizace a výměně vodovodu došlo k totální rekonstrukci silnice III/29931 v Horním Nemojově a Starobuckém Debrném. Investor silnice byl Královéhradecký kraj. Investorem chodníku se stala obce Nemojov hlavně díky přidělené dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury.

Termíny:

Termín zahájení projektu:                                                                                                                   1. 8. 2022
Termín ukončení projektu dle skutečnosti:                                                                                    31. 5. 2023