Výsledek hledání

Sběrná místa a kontajnery

1       Cíle a ambice projektového záměru Cílem obce je zlepšení systému pro oddělený sběr komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu a celkové zkvalitnění odpadového hospodářství ve spádové oblasti. Tímto

zobrazit více »