Uzemní rozhodnutí o umístění stavby „rekonstrukce veřejného osvětlení – I. etapa“