Úřední deska

80. jednání výkonné rady SOHL

Dne 08.09.2020 v 9:00 hodin se  uskuteční 80. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe v budově Městského úřadu Hostinné.

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělstvípod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020. Opatření reaguje na kalamitní situaci v lesích na