Návrh závěrečného účtu a výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023