Oznámení o zahájení řízení

Územní řízení o umístění stavby „rekonstrukce veřejného osvětlení – I. etapa“.