ZŠ a MŠ

Název školy: Základní škola a mateřská škola MUDr. Josefa Moravce, Nemojov

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 710 03 835
IZO: 65 00 46 358
Identefikátor školy: 65 00 46 358
Ředitel školy: Mgr. Veronika Dulínková
Zástupce ředitele: Jiřina Pušová
Web: www.zsnemojov.cz
Zřizovatel školy: Obec Nemojov

 

Základní škola: Nemojov 101, 544 61

Tel: 499 397 529
Mob: 731 156 374
Email: zs.nemojov@seznam.cz
Kapacita: 60 dětí
Učitelky: PeaDr. Libuše Rejlová, Mgr. Simona Holanová
Vychovatelka školní družiny: Ivana Marková
Zaměstnanci:

 

Školní jídelna: Nemojov 100, 544 61 Nemojov

Tel: 499 397 541
Mob: 739 455 069
Zaměstnanci:

 

Mateřská škola 1: Nemojov 100, 544 61

Tel: 499 397 541
Mob: 739 455 069
Email: ms.nemojov@seznam.cz
Kapacita: 35
Učitelky: Klára Pohlová, Jiřina Hušková