Obecně závazná vyhláška obce NEMOJOV
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci