Návrh Rozpočtu Obce Nemojov pro rok 2018

vyvěšeno 6.12.2017…………….sejmuto 2.1.2018 Občané se mohou písemně vyjádřit k návrhu do 22.12.2017 včetně. Vaše vyjádření posílejte poštou či na e-mail: podatelna@nemojov.com anebo odevzdejte přímo na obecním úřadě v Nemojově nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Návrh rozpočtu 2018 Sumář Návrh rozpočtu 2018 Příjmy Návrh rozpočtu 2018 Běžné výdaje Návrh rozpočtu 2018 Kapitálové výdaje web…