Vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek

vyvěšeno 25.7.2018………….sejmuto………………. V souladu s ustanovením článku 2, § 3 odst. 3) Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje“), na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a na základě posouzení situace hejtman Královéhradeckého…

Závěrečný účet obce Nemojov za rok 2017

vyvěšeno dne 9.7.2018………..sejmuto dne………… Usnesením 1/20/2018 schválilo ZO dne 22.6.2018 závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nemojov za uplynulý kalendářní rok 2017 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou a přijalo nápravná opatření k nápravě chyb a nedostatků. ZO pověřilo starostu kontrolou, aby i nadále byly prostředky opatrovníka vedeny na účtu 261- pokladna a byly…