Smlouva o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje ES06404 ze dne 10.12.2015

Smlouva o dotaci z Královéhradeckého kraje ES06404 ze dne 10.12.2015 (dotace na kanalizaci II.etapa stoka A3, A3-7 Starobucké Debrné – 600.000,- Kč)

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KH.kraje ES06404

PROJEKT: Kanalizace Nemojov II.etapa – stoka A3, A3-7 (Starobucké Debrné)

logo_colour_CMYK

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 – odpady

vyvěšeno 21. 3. 2015 – sejmuto 6. 4. 2015 – nabývá účinnosti 6. 4. 2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nemojov

Vyhláška č.1_2015 – odpady

Příloha č.1 – kontejnery k vyhl.č.1_2015

Příloha č.2 – kontejnery k vyhl.č.1_2015