Záměr obce pronajmout hmotnou nemovitou věc

Jedná se o pronájem části stavby, domu č. p. 13 Dolní Nemojov, za účelem umístění, provozu, servisu a případné obměny automatu sloužícího k vydávání zásilek.