Veřejné osvětlení, splašková kanalizace, rozšíření vodovodu

PROJEKTY
„VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V OBCI NEMOJOV“ „VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NEMOJOV – 3. ETAPA“ „SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „A“ A „C“ „ROZŠÍŘENÍ VODOVODU NEMOJOV“
JSOU REALIZOVÁNY ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE