VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o vydání Aktualizace č. 5

Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje
Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 5

Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje
a
Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5