VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -Výzva k přihlášení osob, které jsou v katastru nemovitostí evidované jako osoby oprávněné z věcných břemen