Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Ministerstvo zemědělství – kterým se mění OOP č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020, ve znění OOP č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14.9.2021