V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A – DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ – hromadný předpisný seznam