V Dolní Brusnici připravují výstavu – oslovení vystavujících

Po delší pauze se bude konat v Dolní Brusnici na sále kulturního domu výstava s názvem „TVOŘIVÉ RUCE“, touto cestou chceme oslovit zájemce, kteří chtějí ukázat veřejnosti své výrobky a také  je mohou  nabídnout k prodeji.

Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční 24. března 2023 v 17 hodin.

Zájemci o podrobné informace kontaktujte OÚ v Dolní Brusnici, paní Ilonu Čeřovskou – mob.: 778 499783 a paní Zuzanu Pilařovou – mob.: 605 876 706.

Předem děkujeme vystavujícím, že mají  zájem a chuť prezentovat své dovednosti.