Stanovení trvalé místní úpravy provozu na silnici č. III/29931 po provedené rekonstrukci komunikace – akce „III/29931 NEMOJOV – STAROBUCKÉ DEBRNÉ “