Sportovní hřiště v obci Nemojov

Předmětem žádosti je obnova sportovního hřiště uprostřed obce v blízkosti lesa.

V rámci projektu bude v obci Nemojov obnoveno sportoviště. Nyní je pouze jedno hřiště funkční pouze na tenis, alt. nohejbal. Nově vzniknou dvě sportoviště s umělou plochou pro malou kopanou, volejbal, nohejbal, tenis, ale i basketbal, která přispějí ke zvýšení kapacity pro výukové i volnočasové aktivity dětí. Dále bude zřízeno pískové doskočiště a hned vedle kurtů bude nová plocha pro hod do dálky.

Do přípravy projektu se zapojila místní mateřská škola, kterou v současné době navštěvuje 45 dětí a také základní škola, kterou v současné době navštěvuje 55 žáků.