Pozvánka na 95. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe