Pozvánka na 94. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe