Pozvánka na 93. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe