Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020.

Opatření reaguje na kalamitní situaci v lesích na celém území ČR – šíření kůrovců.