Očkování psů proti vzteklině

V úterý 30.5.2023  v čase od  15:10 – do 15:20 hod proběhne u restaurace Nemojov očkování psů proti vzteklině. Upozorňujeme majitele psů starších 3 měsíců, že očkování proti vzteklině je povinné dle zákona o veterinární péči č. 166/99 Sb. a není hrazeno ze státních prostředků.