Obecně závazná vyhláška obce NEMOJOV
o místním poplatku ze psů