Obecně závazná vyhláška obce Nemojov o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci