Mimořádná veterinární opatření – výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu

Věnujte prosím pozornost – Nový Nemojov a Starobucké Debrné – ochranné pásmo vymezené kolem ohniska nákazy a z toho plynoucí povinnosti chovatelů