Kotlíkové dotace 2021

Královéhradecký kraj připravuje v rámci nové výzvy na kotlíkové dotace v novém programovém období 2021+ seminář pro zájemce o kotlíkovou dotaci.

VEŠKERÉ TERMÍNY SEMINÁŘŮ JSOU ZRUŠENY ROZHODNUTÍM KRAJSKÉHO ÚŘADU KE DNI 19.11.2021.