Dotazníkové šetření – Obec Nemojov

Z důvodu tvorby Strategického plánu Obce Nemojov probíhá dotazníkové šetření. Odkaz na elektronickou verzi pro snadné vyplnění:

https://www.survio.com/survey/d/nemojov