Chodníky podél sil. II299, Nemojov – 1. část

Chodníky podél sil. II299, Nemojov – 1. část“ – ISPROFOND 5527510177

Cílem projektu je zajištění bezpečné pěší dopravy pro cílovou skupinu tj. všechny účastníky silničního provozu v obci Nemojov za účelem posílení komunitně vedeného místního rozvoje v oblasti dopravy, což napomůže zajistit zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizaci místního potenciálu. Realizovaná opatření zvýší bezpečnost komunikace pěších v těsné blízkosti školy, službami občanského vybavení, obecním úřadem aj.

Realizovaná investice povede ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy a zároveň přispěje ke zlepšení informovanosti účastníků dopravě se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

Cílem projektu je zajištění bezpečnosti v pěší dopravě v obci Nemojov