Částečná uzavírka silnice III/29931, Starobucké Debrné