25. květen je mezinárodním dnem pohřešovaných dětí –  „Pomněnkový den“

Již 20 let si připomínáme „Pomněnkový den“

25. květen je mezinárodním dnem pohřešovaných dětí –  „Pomněnkový den“. Ve světě si lidé tento den připomínají od roku 1983, v České republice pak vešel do povědomí veřejnosti v roce 2004.

Mezi pohřešované děti patří nejčastěji ty, které utečou z domova nebo opakovaně ze zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Nastat může i situace, kdy se jedná o dítě, které se ocitne v ohrožení života a zdraví například z důvodu podezření na únos cizí osobou. Jakákoliv riziková situace nebo velmi nízký věk pohřešovaného dítěte znamená vyhlášení pátrání v režimu „dítěte v ohrožení“.

Za rok 2023 bylo celkem vyhlášeno 3 045 pátrání po pohřešovaných osobách. Z toho bylo 2 987 osob vypátráno. Z 1 397 vyhlášených pohřešovaných dětí se jednalo o 732 dětí do 15 let a 665 dětí od 15 do 18 let. „K pátrání po každém pohřešovaném přistupujeme velmi zodpovědně s maximálním možným nasazením sil a prostředků. Z uvedených statistických přehledů bylo za uplynulý rok i  29 z dětí do 15 let vyhlášeno jako dítě v ohrožení a ve všech případech se podařilo děti najít,“ doplňuje plk. David Janda, vedoucí odboru pátrání.

Velkou pomůckou je pro každého též mobilní aplikace, která vznikla díky programu Nadace Vodafone s názvem Aplikace ECHO. Je přímo napojena na policejní databázi pohřešovaných osob v ohrožení a  v okamžiku, kdy Policie ČR vloží do databáze nový případ, obdrží všichni uživatelé notifikaci.