Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020.

Opatření reaguje na kalamitní situaci v lesích na celém území ČR – šíření kůrovců.

33784_2020-MZE-16212

OOP cj 33784_2020_Priloha c. 1_27-7-2020

Přidat komentář

Vaše jméno, e-mail a web, nejsou povinnými údaji.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Odstranit zprávuOdeslat