Návrh závěrečného účtu obce Nemojov za rok 2017

vyvěšeno dne 28.5.2018………..sejmuto dne 9.7.2018 Závěrečný účet 2017 ZPRÁVA FINÁLNÍ – Nemojov (1.1.2017 – 31.12.2017) (Příloha č.1 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření) Účetní závěrka ZŠ, MŠ Nemojov za rok 2017 (Příloha č.2 – Finanční hospodaření zřízených právnických osob) Občané se mohou k návrhu vyjádřit písemně do 22.06.2018 (včetně) nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Vaše…

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o změně ÚR – kanalizace a ČOV Nemojov

vyvěšeno 14.3.2018………….sejmuto 3.4.2018 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí – Kanalizace a ČOV Nemojov Stoka A část 1. a Stoka A část 2, Stoka C, Stoka C1, Stoka C2, Přípojka NN pro Čerpací stanici odpadních vod, Čerpací stanice odpadních vod a výtlak C, Tlaková kanalizace Nemojov zahájení řízení ÚR –…