VZMR – Sportovní hřiště v obci Nemojov 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce související s rekonstrukcí sportovního hřiště v Nemojově.

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby víceúčelového hřiště pro míčové hry s doplněním o cvičební prostor venkovních strojů a vybudování doskočiště skoku dalekého.

Výzva a ZD Nemojov sportovní hřiště_VZMR (vyvěšeno 5.2.2018)

Oznámení o výsledku 16.2.2018 (vyvěšeno 19.2.2018)

SOD Stavosport (vyvěšeno 27.2.2018)

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu pro léta 2019-2021

vyvěšeno 6.12.2017…………….sejmuto 2.1.2018

Občané se mohou písemně vyjádřit k návrhu do 22.12.2017 včetně. Vaše vyjádření posílejte poštou či na e-mail: podatelna@nemojov.com anebo odevzdejte přímo na obecním úřadě v Nemojově nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2021

Návrh Rozpočtu Obce Nemojov pro rok 2018

vyvěšeno 6.12.2017…………….sejmuto 2.1.2018 Občané se mohou písemně vyjádřit k návrhu do 22.12.2017 včetně. Vaše vyjádření posílejte poštou či na e-mail: podatelna@nemojov.com anebo odevzdejte přímo na obecním úřadě v Nemojově nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Návrh rozpočtu 2018 Sumář Návrh rozpočtu 2018 Příjmy Návrh rozpočtu 2018 Běžné výdaje Návrh rozpočtu 2018 Kapitálové výdaje web…