Poskytnutí informace 14.7.2017 dle §106/1999 Sb.

Č.j. : 448 / 2017/ lek Nemojov, dne 14.7.2017 Věc: Poskytnutí informace o zpracování osobních údajů dne 16.6.2017 obdržel Obecní úřad Nemojov Vaši žádost, řazenou pod č.j.392/2017/lek. Žádáte na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017. V příloze Vám zasíláme…

Dotace „Dešťovka“ – Nemojov už je v seznamu prověřených obcí…

Nemojov už je v seznamu obcí, které můžou žádat o dotaci na systém pro využití srážkové vody pouze pro zálivku zahrady (aktivita 1.5.B.1), a to bez nutnosti dokládat potvrzení o náhradním zásobování vodou či obecně závazných vyhlášek.

celý seznam na :

https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/885/17886/detail/seznam-proverenych-obci-pro-program-destovka/

více informací na :

https://www.sfzp.cz/sekce/880/krok-za-krokem-k-ziskani-dotace/