Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu.

Rekonstrukce chodníku podél silnice II/299 v obci Nemojov.