Obecně závazná vyhláška č.3/2015 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy…

vyvěšeno dne 21.12.2015      sejmuto dne 6.1.2016     nabývá účinnosti 1.1.2016

Obecně závazná vyhláška č.3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška č.3_2015 o poplatku za KO

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 – odpady

vyvěšeno 21. 3. 2015 – sejmuto 6. 4. 2015 – nabývá účinnosti 6. 4. 2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nemojov

Vyhláška č.1_2015 – odpady

Příloha č.1 – kontejnery k vyhl.č.1_2015

Příloha č.2 – kontejnery k vyhl.č.1_2015