Výzva k podání nabídek, prokázání kvalifikace a zadávací dokumentace – Sportovní hřiště v obci Nemojov

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce související s rekonstrukcí sportovního hřiště v Nemojově.

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby víceúčelového hřiště pro míčové hry s doplněním o cvičební prostor venkovních strojů a vybudování doskočiště skoku dalekého.

Výzva a ZD Nemojov sportovní hřiště_VZMR

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro léta 2018-2021

vyvěšeno 6.12.2017…………….sejmuto 22.12.2017

Občané se mohou písemně vyjádřit k návrhu do 22.12.2017 včetně. Vaše vyjádření posílejte poštou či na e-mail: podatelna@nemojov.com anebo odevzdejte přímo na obecním úřadě v Nemojově nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018 2021

Návrh Rozpočtu Obce Nemojov pro rok 2018

vyvěšeno 6.12.2017…………….sejmuto po schválení rozpočtu Občané se mohou písemně vyjádřit k návrhu do 22.12.2017 včetně. Vaše vyjádření posílejte poštou či na e-mail: podatelna@nemojov.com anebo odevzdejte přímo na obecním úřadě v Nemojově nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Návrh rozpočtu 2018 Sumář Návrh rozpočtu 2018 Příjmy Návrh rozpočtu 2018 Běžné výdaje Návrh rozpočtu 2018…